ДИАЛА — ДИАЛОГ

Базова конфигурация на информационна система ДИАЛА
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 30.10.2014 г. 9:48:05

Материалът осигурява начално запознаване с базовата конфигурация на специализираната DOCMAN- базирана система ДИАЛА.

Версия 2.0 на информационна система ДИАЛА
Модифициран на: 27.2.2015 г. 8:21:25

Това е версията за www.usw.bg.

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.