UDC - 17.10.2002

Избор на програмна система за изграждане на ИСААД
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 23.10.2002 г. 17:01:55

World practice

Етапи на проект за изграждане на ИСААД
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 17.10.2002 г. 15:31:39

Bulgarian practice

Срещу 10% от инвестициите- 90% от крайния ефект
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 17.10.2002 г. 15:31:55

Q&A

Copyright © 2009 - 2017 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:144355.