Публикации в BLOG - Записки по българското е-правителство

Изходна позиция на българската администрация към модерна е-администрация.doc
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 8.6.2012 г. 17:52:34


Криво разбраната сертификация (1)
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 7.8.2006 г. 21:24:27


Криво разбраната сертификация (2)
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 7.8.2006 г. 21:26:20


Криво разбраната сертификация (3)
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 7.8.2006 г. 21:30:13


Криво разбраната сертификация (4)
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 7.8.2006 г. 21:20:23


Модел за изпълнение на трансгранични електронни услуги - - БЛОГ- статия
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 7.8.2006 г. 22:13:12ПЛАТФОРМА за практическа реализация на електронни услуги – 2010г.
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 21.6.2012 г. 11:03:08


Същност на е- Реинженеринг на администрацията съгласно ЗЕУ
Модифициран на: 7.6.2014 г. 11:18:52

Кои са дейностите по реорганизация на административната дейност, които трябва да бъдат извършени във връзка с прилагане на Закона за електронното управление.
Какви са връзките между тях и крайните продукти от изпълнението им.
Как може да се планира изпълнението им като единен проект.

е-Правителството е процес, а не продукт
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 1.7.2012 г. 15:49:43


Този блог може би стана доста скучен, а?
Модифициран на: 3.7.2012 г. 10:13:26Администрациите и Закона за електронното управление (2)
Модифициран на: 7.8.2006 г. 16:15:09

Създаване на унифицирани услуги

Администрациите и Закона за електронното управление (3)
Модифициран на: 5.8.2012 г. 21:58:32

Внедряване на х-унифицирани услуги

Администрациите и Закона за електронното управление (4)
Модифициран на: 12.8.2012 г. 11:27:36

Внедряване на е-услуги.


Едно вглеждане в собствения ми блог
Модифициран на: 15.6.2013 г. 11:57:15


Технологичен център за развитие на електронното управление
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 21.8.2014 г. 16:40:10


Етапи на изграждане на е-Управление
Автор: Любомир Благоев Модифициран на: 30.8.2014 г. 22:48:33


Една дискусия по никое време


Copyright © 2009 - 2017 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:144355.