Профил на купувача ЮСВ ООД/USW Ltd.

 
Дата на създаване: 9.10.2014 г. 12:26:06 Последна модификация: 2.4.2019 г. 11:09:35

Профил на купувача

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни обявления

Становища на АОП

Предварителен контрол на АОП

Вътрешни правила

Документ 41 41 Дата на публикуване: 29.3.2019 г. 14:08:38
Документ 47 43 Дата на публикуване: 29.3.2019 г. 14:28:39
МОН-2014-0010
Документ 42
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.4.2019 г. 11:09 ч.
49 Дата на създаване: 2.4.2019 г. 11:09:35

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.