Какво Ви дава услугата

DOCMAN©Portal

 

Порталите по принцип са уникални системи. В този смисъл, предлагането на портал като завършен продукт предвижда устойчива конфигурация с максимална стандартизация, тоест така се губи характеристиката „уникалност” и се поражда закономерно съмнение, че може да се предлага портал, като завършен продукт.

 

В „USW-света” на продукти и услуги това обаче може да се случи. С инсталиране и лека настройка на основните USW- продукти практически се получава функционално приемлив портал, с богати възможности за лесно, бързо и на разумна цена развитие.

 

Едно от най-важните качества на този портал е възможността за online управление на публикуваното съдържание, директно след експресната инсталация. Това се осигурява от комбинацията DOCMAN©2.5- DOCMAN Navigator.

 

Ако порталът изисква развиване на специфична процедурна функционалност- тогава се включва „тежката артилерия”- DOCMAN©АИС. С това започва дейност по развитие на портала, защото изпълнението на процедури в АИС изисква извършване на дейности по настройка. Важното в случая е, че тези дейности се извършват на високо ниво, тоест дейностите са ефективни, лесни и подлежат на лесно тестване.

 

Ако порталът трябва за целите на своята работа да поддържа нестандартни по вид данни- тогава се използва РДО-технологията в DOCMAN©2.5 и започва разширяване на възможностите на DOCMAN Navigator.

 

И т.н. и т.н. ...

 

Не е необходимо да се дават и други примери. Богатата гама от мощни USW- продукти и услуги гарантира изграждане на произволно сложни портали, при висока ефективност на развойната дейност и силно редуцирани срокове на реализация.

А цената също става повече от приемлива!