Какво Ви дава услугата

Подготовка на СУК по ISO 9000 и СУИС по ISO 27001 за поддръжка с АИС

 

Този консултантски продукт може да се разглежда като разширяване на обхвата на проект по прилагане на Закона за електронното управление (ЗЕУ) в администрация, която има сертификация по ISO 9000 и/или ISO 27001.

 

В случаите на налична сертификация по ISO 9000 и/или ISO 27001 има един проблем с прилагането на ЗЕУ, за който малко се говори. Това е проблемът с дублиране на процедурни дефиниции.

 

В състава на СУК и/или СУИС се създават процедурни дефиниции, които представят административната дейност в относително стегната и прецизна, но не и унифицирана форма. Последното не е заложено нито в ISO 9000 нито в ISO 27001.

 

Прилагането на ЗЕУ обаче изисква процедурните дефиниции да са в унифицирана форма. Нещо повече, използването на (истинска?!) АИС изрично налага това. Ето защо, в една администрация, която е сертифицирана по ISO 9000 се приложи и ЗЕУ ще се окаже, че за една и съща дейност има и ISO-процедурно описание и ЗЕУ-унифицирана дефиниция на същата дейност.

 

Би било много добре, ако двата вида описания на една и съща дейност не си противоречат. Ако е налице такова противоречие е ясно, че разработката на СУК не е качествена, защото противоречи на законовата уредба на административната дейност.

 

По-лекият начин на разминаване е, ако СУК въвежда регистрация на допълнителни данни, надхвърлящи обема данни изисквани от законовата уредба. Ако в случая се внедрява DOCMAN©АИС, този проблем се решава много лесно.

 

В противен случай тежестта пада върху създаването на унифицирани дефиниции на услуги и процедури, представящи дейности описани със СУК- процедури. Екипът на USW Ltd има богат опит и може да създаде качествени и законосъобразни унифицирани дефиниции на услуги и процедури в такива сложни и противоречиви условия.

 

Именно изхождайки от нашия опит ние препоръчваме:

Не изграждайте СУК, тоест не стартирайте работа за сертификация по ISO 9000, ако не сте внедрили АИС съгласно изискванията на ЗЕУ!

 

Ще си спестите много проблеми, ако проект за сертификация по ISO 9000 се реализира едновременно с проект по внедряване на АИС съгласно изискванията на ЗЕУ!

 

При паралелно изпълнение на такива проекти, водещ е проектът по прилагане на ЗЕУ!