Какво Ви дава услугата

Създаване на унифицирани дефиниции на услуги и процедури

 

USW Ltd е разработила и използва фирмена технология за създаване на унифицирани дефиниции на услуги и процедури. Самата технология се поддържа със средствата на DOCMAN©АИС. Това позволява, разработката на такива дефиниции да се превърне в част от настройката на DOCMAN©АИС при нейното внедряване.

 

Технологията използва вградените в DOCMAN©АИС средства за визуализация на унифицирани дефиниции на услуги и процедури. Тоест, крайният продукт от разработката е лесно оценим като качество и състав на различните компоненти на описанията.

 

Заедно с това, технологията е осигурена със средства за автоматично генериране на текста на документите, с които се заявява вписване на етапите по разработваните услуги и процедури.