Какво Ви дава услугата

Подготовка на дефиниции на данни, електронни услуги и регистри за вписване в регистрите на е-Правителство

 

USW Ltd е разработила и използва фирмена технология за подготовка на дефиниции на данни, електронни услуги и регистри за вписване в регистрите на е-Правителство. Самата технология е осигурена с технически средства за нейното използване в средата на DOCMAN©2.5. В тази среда са дефинирани самите мета-мета описания на информационните обекти, услуги и регистровите елементи от разделите на Регистъра на регистрите и данните.

 

На етапа на разработка вместо XSD-описания се използват няколко прости езикови конструкции с XML-дефиниции. Те позволяват не само лесно да се дефинира съставът на сегменти и номенклатури, включително и номенклатурите на грешките, но и много лесно и точно да се изгражда и контролира високото ниво на свързаност между елементите на раздели от регистрите на електронното правителство. С фирмената технология на USW Ltd напълно е елиминирана възможността за техническа грешка при отразяване на тази свързаност.

 

USW Ltd поддържа копие от съдържанието на регистрите на електронното правителство. Това позволява да се цитират вписаните дефиниции на данни в тях по абсолютно аналогичен начин, както и новосъздадени дефиниции в състава на нов проект.

 

Фирмената технология включва и създаване и поддръжка на номенклатура на възможните грешки и дефиниции на проверки за тях. Това позволява автоматично да се генерира текста на обстоятелството „Указания за проверка на валидност на <вид информационен обект>”. Така не само се гарантира съответствие между това описание и номенклатурата на грешките за съответната данна, но и рязко се повишава ефективността на работа при създаване на дефиниции.

 

Със средствата на DOCMAN Navigator се осигурява много информативна и гъвкава визуализация на създадените дефиниции. Например, визуализацията на дефиницията на сегмент изглежда така. Вижда се, че съдържанието на обстоятелството „Указания за проверка на валидност на сегмент” е генерирано автоматично, по състава на грешките в обстоятелството Номенклатура на грешките”.