Модул "Резолиране" към DOCMAN©Navigator  

 

Екипът на USW Ltd непрекъснато обогатява  DOCMAN©Navigator с възможност за Интернет достъп до нови видове обекти, дефинирани в средата на DOCMAN©2.5.

Модул „Резолиране” добавя и интерактивни функции, позволяващи дистанционно резолиране на документи, поддържани в DOCMAN-базирана ИС. Модулът е достъпен с всички популярни браузъри, работещи на персонален компютър, таблет или смарт фон.

 

 

Модул „Резолиране” осигурява достъп до следните данни, представящи извършена обработка на DOCMAN-документ:

·         Наименование на документ

·         Пояснение към документ

·         Данни за налична регистрация на документа

·         История на обработка на документ, чрез списъка на отразените становища по него

 

Модул „Резолиране” осигурява следните възможности за отразяване на становище по документ:

·         Редактиране на текста в „Наименование на документ”

·         Редактиране на текста в „Пояснение към документ”

·         Избор на едно от възможните становища, посочени в настройката на модула

·         Въвеждане на текст в „Пояснение към становище”

·         Отразяване в DOCMAN-системата на коригираните/въведените текстове и избраното становище

 

Модул „Резолиране” осигурява изпращане на така резолирания документ до един или повече получатели.

 

Други особености на модул „Резолиране” са:

·         Работата на модула поддържа автоматично всички функции по отразяване на авторство и време на извършване на посочените по-горе действия, с което се гарантира проследимост на процесите на резолиране

·         Модулът може да се използва за резолиране на неограничен брой различни и различно организирани списъци от документи, поддържани със съответните каталози

·         Модулът може да се използва от неограничен брой потребители

·         Модулът се активира автоматично при достигане с DOCMAN©Navigator на каталог, настроен за работа на Модула

·         Цялата настройка на модула се извършва само с потребителските функции на DOCMAN©2.5, без да се пише програмен код

 

Модул „Резолиране” се интегрира естествено и лесно във всяка DOCMAN©2.5 – базирана система.

 

Можете да тествате модула ТУК.