Какво Ви дава услугата

Изготвяне на програма за административен реинженеринг на корпоративни структури

 

 

Реинженерингът по същество е преход от една административно управленска схема към друга, естествено осигурен със съответните ресурси, контрол на риска и т.н. Ясно е, че ударението се поставя върху целевата организация на дейността, която трябва да се постигне с реинженеринга.

 

Българският бизнес обаче натрупа доста горчив опит, реализирайки скъпи проекти по реинженеринг, които практически не са дали резултат. Тук трябва да включим както стандартните СУК по ISO 9000, така и претенциозни консултантски проекти, реализирани по прехвалени методики, съгласно традициите на известни консултантски школи и т.н.

 

Крайните продукти от тези проекти, независимо от това дали са направени в уморително сухия стил на ISO-предписанията, или радват с пъстротата на диаграми, картинки (като за идиоти?!) и обучение с „игрови елементи” (като за деца от детската градина?!) се отличават с една обща особеност.

Това е тяхната учудваща непригодност за ИТ-поддръжка!

 

Ето защо, след подобни проекти за реинженеринг се правят допълнителни проекти за напасването на техните продукти за една „що-годе” приемлива ИТ-поддръжка. Тези допълнителни проекти в повечето случаи деформират (по различни причини) разработените административно управленски технологии за да ги нагодят към функционалността на една или друга ИС.

 

Казаното дава възможност да се дефинира успешна схема за реинженеринг по един много прост и сигурен за реализация начин:

Ø      Разработка на новата административно управленска схема на организация на работа във вид, който директно се зарежда в стандартна ИС и може гарантирано да се обслужва с нея

Ø      Доставка на (такава стандартна) ИС, която поддържа ИТ- обслужване на дейността, чиято организация е представена по подходящия начин

Ø      Внедряване на доставената ИС като „обучение за работа с нея”, а като „обучение за изпълнение на предписанията за новата организация на работа” в средата и със средствата на тази ИС

 

Веднага възникват двата важни въпроса:

1)     Има ли такава форма на представяне на организацията на работа, която може директно да се зареди в подходяща ИС и да се интерпретира за целите на ИТ-обслужването на дейността

2)     Има ли такъв вид ИС, които могат да се настройват чрез въвеждане в тях на посочената в предходната точка „форма на представяне на организацията на работа”

 

И двата въпроса имат положителен отговор, след приемане на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите. Тези отговори имат следния вид:

 

1)        Подходящата форма на представяне на организацията на работа е „Унифицирани дефиниции на услуги и процедури”

2)        Специфичният вид ИС са дефинираните от ЗЕУ като Административни информационни системи- АИС.

 

В бизнеса съществува неправилното схващане, че организацията на дейността по модела на държавните структури е лишена от гъвкавост и това я прави неефективна в частния сектор.

Тези, които имат достатъчно корпоративен опит не споделят това виждане. Те знаят, че гъвкавостта не е бърз преход към нова, сглобена „в движение” организация на работа, а замяна на една схема на работа с друга. В случая не само схемите са предварително разработени, но обект на разработката е както идентификацията на причините за преход така и регламентиране на самия преход, включително и с връщането (обратния преход) на организацията в изходната форма.

 

Екипът на USW Ltd предлага реинженеринг на корпоративни структури именно по тази нова технология, като предлага:

Ø      Отлично познаване на технологичните модели на организация на дейността, базирани на унифицирани дефиниции на услуги и процедури

Ø      Доставка и внедряване на АИС, за ИТ-обслужване на дейността, представена в такава унифицирана форма

 

Ние не само сме участвали в създаване на посочените технологични модели, но имаме практически разработки на няколко стотин вида услуги и процедури в унифицирана форма.

 

USW Ltd предлага единствената за сега АИС- DOCMAN©АИС, която реално изпълнява изискванията на ЗЕУ. Тя се настройва за работа чрез въвеждане в нея на такива унифицирани дефиниции и осигурява необходимите средства за ИТ-обслужване на дейността съгласно техните предписания.

 

Ето защо, ние предлагаме цялостно извършване на административен реинженеринг с гарантиран успех и реална полза от неговото извършване.

 

А изготвянето на правилна програма за неговото извършване е първата стъпка към успеха.

Този успех можем да постигнем заедно....