Един „.ppt-поглед” върху USW- продукти и услуги inside

Основни технологични модели, регламентирани със ЗЕУ
Автор2: Екипът на USW Ltd Модифициран на: 15.7.2011 г. 15:33:33

Презентацията илюстрира представянето на по-важните технологични модели, регламентирани със Закона за електронното управление. Тя улеснява запознаването с практическата реализация на тези модели в състава на USW-продуктите.

Графичен интерфейс на USW- програмни средства за прилагане на ЗЕУ
Автор2: Екипът на USW Ltd Модифициран на: 13.7.2011 г. 10:33:39

Презентацията дава общо запознаване с графичния интерфейс на USW продуктите. Това позволява да се изгради една предварителна представа за практическата демонстрация, как със средствата на DOCMAN©АИС се изпълняват административни услуги, заявени „на хартия” и как се изпълняват електронни административни услуги. Презентацията илюстрира и визуализацията на съдържание на XML-електронни документи със средствата на приложението iLik.

USW- средства за създаване на унифицирани дефиниции на услуги и процедури с готовност за вписване в регистрите на електронното правителство
Автор2: Екипът на USW Ltd Модифициран на: 15.7.2011 г. 16:03:32

Презентацията се използва при представяне на USW- средства за създаване на унифицирани дефиниции на услуги и процедури. Тя осигурява и една предварителна илюстрация на практическа демонстрация на използването на тези средства. В заключение, презентацията дава потребителска дефиниция на технологията, като основа за реализация на консултантски проект и на средствата за нейната поддръжка, като обект на доставка и внедряване.

USW- средства за създаване на унифицирани и формализирани дефиниции на данни с готовност за вписване в регистрите на електронното правителство
Автор2: Екипът на USW Ltd Модифициран на: 18.7.2011 г. 9:02:22

Презентацията се използва при представяне на USW- средства за създаване на унифицирани и формализирани дефиниции на данни. Тя осигурява и една предварителна илюстрация на практическа демонстрация на използването на тези средства. В заключение, презентацията дава потребителска дефиниция на технологията, като основа за реализация на консултантски проект и на средствата за нейната поддръжка, като обект на доставка и внедряване.

Преход от „хартиена поддръжка” на СУК по ISO 9000 и СУИС по ISO27001 към поддръжка със средствата, регламентирани със ЗЕУ
Автор2: Екипът на USW Ltd Модифициран на: 15.7.2011 г. 16:28:19

Презентацията се използва при представяне на прехода от „хартиена поддръжка” на СУК по ISO 9000 и СУИС по ISO 27001, към поддръжка съответстваща на регламента на ЗЕУ. Тя дава и една илюстрация на използването на USW- продуктите за „електронна” и законосъобразна поддръжка на СУК и СУИС. В заключение презентацията дава потребителска дефиниция на комплексния продукт DOCMAN©АИС 27001, като обект на доставка, настройка и внедряване.

Планиране и организация на провеждане на дейности по цялостен реинженеринг на административни структури с прилагане на ЗЕУ
Автор2: Екипът на USW Ltd Модифициран на: 15.7.2011 г. 16:37:55

Презентацията се използва при представяне на основните компоненти на такъв консултантски продукт и начина на изпълнение на проект по създаването му.

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.