USW & DOCMAN Engineering Channel - UDC

UDC - Тематичен класификатор
Тематичният класификатор ще съдържа различни класификации на всички материали, които се публикуват в състава на UDC (USW & DOCMAN Engineering Channel). Като основна класификация ще се поддържа класификацията по трите рубрики- World practice, Bulgarian practice и Q&A.
Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.