Какво Ви дава услугата

Българските фирми внедриха различни информационни системи или използват софтуерни продукти под формата на услуги, но преходът към digital business се оказа по-труден от очакваното и от обещаваното. Идеята, че това може да се случи с внедряването на една „супер“ система, закономерно не даде резултат. Ежедневието на оперативния мениджмънт изисква решаването на многобройни, на пръв поглед дребни проблеми, всеки от които участва в пъзела на digital business.

USW Ltd винаги е търсила актуалните проблеми на оперативния мениджмънт и е предлагала подходящи средства за тяхното решаване.

 

ЕдинКлик – интеграционна среда за оперативен мениджмънт

 

За нуждата от ЕдинКлик

ЕдинКлик е DOCMAN- базирана система, която улеснява работата на мениджъри при използване на създадена за тях информация- по всяко време, с всякакво устройство, на всяко място с Интернет връзка. Потокът от информация, който обработват мениджърите се създава от техните подчинени с различни системи. Ето защо се налага мениджърите да се научат и ежедневно да работят не с една, а с няколко системи.

 

ЕдинКлик не се разучава, а просто се използва

За да използват информацията създавана от различни системи, мениджърите се налага да минават през досадно обучение за това как да търсят информация в тях, как да извършват трудни настройки, как да преминават многократно през разни „падащи“, „появяващи“ се и други видове менюта. Така мениджърите достигат приготвена за тях информация с излишни усилия и когато това им омръзне просто я искат разпечатана на хартия. И се стига до там, че техните подчинени вършат лесно и удобно работата си с компютри, а мениджърите са лишени от това.

 

Системата ЕдинКлик решава този проблем.

Мениджърите само посочват на екрана на монитора нужната им информация и директно получават достъп до нея. Потребителският интерфейс на ЕдинКлик е разработен специално за да направи този процес лесен и удобен.

 

ЕдинКлик лесно се интегрира с други системи

ЕдинКлик лесно се доразвива, за да си „поиска“ информация от друга система, ако тя може да предоставя поискана информация. А ако дадена система държи да предоставя информация по нейна инициатива, ЕдинКлик лесно се доразвива за да я приеме.

Не са проблем и системи, които „нито приемат, нито предават“- с тях ЕдинКлик се интегрира, като прибира създадени от тях файлове, за чието появяване и систематизиране следи самият той.

 

В ЕдинКлик лесно се създава информация „на ръка“

Няма ограничения на файловия формат на създаваната информация- доклади, справки и т.н.

Няма ограничения на организацията на работа за създаване на информация.

Но има улеснения за постигане на удобна екипна работа при нейното създаване.

Лесен е и контролът и проследяването на етапите на извършване на съвместна работа.

 

ЕдинКлик може да бъде само началото

USW Ltd е създала ЕдинКлик като потенциално ядро на бъдеща многопотребителска система, в която се извършва цялата дейност, ръководена от екип мениджъри. Това може да стане стъпка по стъпка, с разумни и добре оразмерени инвестиции.

 

За постигането на тази цел ние ще Ви помогнем да изберете подходящата за Вас конфигурация, която можете да развивате в бъдеще. Предлаганите от нас конфигурации са:

n ЕдинКлик.single. – тази конфигурация е подходяща за няколко мениджъри, обслужвани от един технически сътрудник

n ЕдинКлик.team – тази конфигурация е подходяща за обслужване на по-голям брой мениджъри, за чиято информираност се грижи екип от до трима технически сътрудници

n ЕдинКлик.system. – с тази конфигурация фирмите могат да започнат своя истински преход към digital business, поставяйки в центъра на вниманието си доброто информационно обслужване на мениджърския състав

 

За контакти:

Л.Благоев, Управител USW Ltd since 1990

0888 365 477, lyubo@usw.bg